Dette indlæg er ældre og med stor sandsynlighed udgået, men det er muligvis relevant for dig, hvis du gerne vil vide, hvad siden her har handlet om. I det følgende kan du læse et citat fra dengang siden var mere aktiv:

Lene Suh Nicolaisen er 31 år og har igennem en årrække arbejdet med åndelig vejledning og retræter, hvor hun har været retræteleder i Skovhuset ved Sdr. Vissing. Hun er cand. theol. og har i mange år været frivillig i forskellige folkekirkelige og økumeniske organisationer. I sit arbejde med spiritualitet, retræte og åndelig vejledning er Lene S.N. meget inspireret af den ignatianske tradition, som hun er blevet uddannet i i England. Hun har tidligere været ansat som generalsekretær for Danske Kirkers Råd i tre år.
 
Lene S.N. har særligt beskæftiget sig med forholdet mellem gudsbillede og selvbillede og dertil relaterede temaer som identitet og selvforståelse, synd, skam, sorg, skyld og forsoning.
 
Samtaler i natten er et tilbud til alle deltagere på Inspirationsdage om Spiritualitet og kristentro om en fortrolig samtale, og Lene S.N. er til rådighed for alle former for samtale og bønsledsagelse i løbet af weekenden. En samtale kan være støtte og vejledning til dit bønsliv og din Gudsrelation i hverdagen, eller samtalen kan fokusere på andre temaer, som er eller bliver aktuelle for dig i løbet af weekenden.

Marianne Bach er 52 år og har beskæftiget sig indgående med sjælesorg og i forlængelse heraf også den åndelige dimension i sjælesorgen. Marianne B. har tidligere har været sognepræst og blev her særligt optaget af sjælesorg og samtale. Hun søgte derfor videreuddannelse indenfor området i USA, hvor hun også arbejdede som sygehuspræst. Derefter var Marianne B. i 12 år ansat på Teologisk Pædagogisk Center (præsternes efteruddannelsessted) med sjælesorg som sit område. Hun er bidragyder til antologien “Åndelig vejledning – en del af den kirkelige tradition” (se “Artikler”).

I sjælesorgen er der kommet mere og mere fokus på spiritualitet, på gudsforholdet, på bøn som samtale med Gud og støtte og vejledning hertil.
 
Marianne B. tilbyder åndelig vejledning i en bred forstand, der kan omfatte tanker og spørgsmål om, hvem Gud er, og om hvad det betyder i forhold til, hvordan du forstår dig selv; om hvad Gud mon vil i forhold til dit liv; om relationer til andre mennesker; om tab og valg; om skyld og skam, tilgivelse og forsoning; om trosspørgsmål og bøn.
 

Ud fra ovenstående kan vi danne os et godt billede af, hvad siden førhen har fokuseret på.