Her på S&K vil vi gerne vejlede dig omkring forskellige emner. I den kristne tro bliver vi begravet. Det gør vi fordi vi nu ændrer status til at være levende til at være død. Samtidig er begravelsesritualet også en måde for de pårørende at sige farvel til den nu afdøde. I kristendommen er begravelsen ydermere en forkyndelse af budskabet om opstandelse, håb og trøst.

En begravelse kan foregå på mange forskellige måder, men traditionen tro, er der oftest en kirke og en præst involveret. Begrebet bisættelse er også en slags begravelse. Der er dog en forskel ved disse to muligheder.

Den helt fundamentale forskel på disse ritualer er, at ved en begravelse, bliver kisten sænket ned i jorden, hvor en bisættelse afsluttes ved, at kisten bliver kørt til krematoriet. Så stor forskel er der egentlig ikke på disse to ritualer.

Læs også omkring det metafysiske på oprindelse.dk.

Bisættelsesritualet

En organist indleder den pågældende bisættelse ved at spille et musikstykke. Nogle gange vælges det af arrangørerne. Gæsterne kan under musikken samle tankerne. Efter denne indledning synges en salme inden præsten hilser på alle de fremmødte i kirken oppe fra alteret. 

Præsten beder ved alteret en bøn og læser herefter en tekst fra Bibelen. Efter denne indledende handling synges en salme mere. De pårørende er med til at vælge, hvad for nogle salmer, der skal synges ved bisættelsen.

Valg af gravsten

Valget af gravsten er for mange et vigtigt element i begravelsen, da det er her pårørende kan komme efter den afdøde er begravet. Det kan være meget forskelligt, hvad den enkelte sten skal afspejle. For nogen er det måske ro, hvor andre er det noget helt andet som gravstenen skal afgive af energi. Det er essentielt at indtænke gravstenen i det enkelte menneske, de pårørende og hele ritualet omkring begravelsen.

Vælg gravsten og elementer omkring begravelsesritualet med omhu og snak med dine nærmeste og præsten omkring situationen.

Det behøver ikke at være dyrt at få en gravsten, som holder gravstedets levetid ud. En billig gravsten behøver heller ikke at være dårlig. Se dig for inden du køber din gravsten og find en god forhandler.

Der findes mange forskellige gravsten, som alle er forskellige og har egne interessante og smukke karakteristika. Spørg din lokale stenhugger om vejledning i forhold til valget og betydningen af de forskellige koncepter.

Læs mere her på Spiritualitet & Kristentro.